Profil Pejabat Fungsional

H.M.KHOZIN, SH

PANITERA PENGGANTI
H.M.Khozin, SH.
196212251985031003
IIId
Penata Tk I

ARU PRISTIWANTO, SH

PANITERA PENGGANTI
Aru Pristiwanto,SH.
196202121982031003
IIId
Penata Tk I

TRIALO EBOH, SH.

PANITERA PENGGANTI
Triali Eboh,SH.
196406031991031003
IIId
Penata Tk I

SUDARSONO, SH.

PANITERA PENGGANTI
Sudarsono,SH.
196007011988031002
IIId
Penata Tk I

KOIROT, SH.

PANITERA PENGGANTI
K o i r o t, SH.
196404091990031004
IIId
Penata TK.I

RUDIYANTO, SH

PANITERA PENGGANTI
Rudiyanto, SH.
196412121988031006
IIId
Penata TK I

AKHMAD TAUFIK, SH

PANITERA PENGGANTI
Akhmad Taufik, SH.
197211021993031003
IIId
Penata Tk I

RM

PANITERA PENGGANTI
Moh. Romli, SH.
196601011993031010
IIIc
Penata

AG

PANITERA PENGGANTI
Agus Riyanto, SH.
197108191993031001
IIIb
Penata Muda TK.I

fajar 3x4

PANITERA PENGGANTI
Achmad Fajarisman, SKom. SH
198702112009041002
IIIa
Penata Muda

AKHMAD DAHLAN, SH.

JURUSITA
Akhmad Dahlan, SH.
196902101992031002
IIIc
Penata

 

BUDI HARTONO

JURUSITA
Budi Hartono
197011041992031005
IIIb
Penata Muda Tk I

 

 

YOHANES AKUNG MARDIANTO

JURUSITA
Y.Akung Mardianto
197010011993031001
III/a
Penata Muda

BAMBANG MARDIONO

JURUSITA PENGGANTI
Bambang Mardiono
196307271988032001
IIIb
Penata Muda Tk I

TEDDY HERA WITOMO, SH

JURUSITA PENGGANTI
Teddy Herawitomo, SH
198605072006041001
IIIa
Penata

WARDA LATIFA, SH.

JURUSITA PENGGANTI
Warda Latifa, SH.
197001151991032006
III/d
Penata Tk I